"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Čo všetko môže byť umením?

jul13aČo všetko môže byť umením? A čo ním nie je? To sú otázky, na ktoré budeme hľadať počas našich stretnutí s deťmi odpovede. Spoločne sa budeme o umení rozprávať a pokúsime sa ho naučiť vnímať a rozumieť mu. Je všade okolo nás. Niekedy je ťažké ho rozpoznať medzi tým všetkým, čo nás obklopuje a čo sa nám ponúka.

 

Čítať ďalej...

Poď s nami objavovať premenu hlavného mesta - tvojho priestoru - miesta kde žiješ!

altMyšlienkou projektu je snaha o vytvorenie pozitívneho vzťahu k miestu pamäti ako životnému priestoru. Poznaním/poznávaním sa pokúsime u detí a mladých ľudí rozvíjať cit pre zásah do verejného priestranstva. Budeme ich pomocou konkrétnych úloh usmerňovať tak, aby sme ich priviedli k spontánnemu a aktívnemu získavaniu znalostí, utváraniu logických konštrukcií historických udalostí,  hľadaniu odpovedí viažucich sa k im blízkemu miestu, regiónu, no najmä sa pokúsime priviesť deti k vnútornému zážitku z miesta pamäti.

Čítať ďalej...

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

utorok, 26 jan 2021, 13:43:39

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM