"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Príprava na prijímacie pohovory na vysokú školu /dejiny výtvarného umenia, estetika/, príprava na maturitu

Kurzy sú určené všetkým študentom, ktorí sa chcú hlbšie vzdelávať v oblasti dejín umenia a estetiky. Získané vedomosti im pomôžu lepšie zvládnuť maturity, resp. lepšie uspieť na prijímacích pohovoroch na vysokoškolské štúdium dejín umenia, estetiky a príbuzných odborov. Snažíme sa, aby boli hodiny pre študentov zaujímavé, aby pochopili súvislosti medzi umením, názormi na umenie a dobou, v ktorej vznikalo/vzniká. Priebežne sa budeme vracať k tým kapitolám z dejín umenia či estetiky, ktoré sú pre študentov najproblematickejšie. Mimo samotné kurzy plánujeme aj exkurzie do galérií a lokalít so zaujímavým umelecko-historickým materiálom.

Čítať ďalej...

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

utorok, 26 jan 2021, 13:43:39

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM