"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Alena Zavocka: Cudzie záležitosti

Predstaviteľka feministicky orientovanej literatúry na Slovensku, prozaička Jana Juráňová sa medzi finalistami súťaže Anasoft Litera ocitla už po štvrtýkrát. Po knihách Orodovnice (Aspekt, 2007), Žila som s Hviezdoslavom (Aspekt, 2008) a Lásky nebeské (Aspekt, 2010) sa jej to tentoraz podarilo s novelou Nevybavená záležitosť (Aspekt, 2013).

Zita, hlavná protagonistka knihy, ktorá je zároveň jej rozprávačkou, sa po smrti manžela presťahuje z mesta na vidiek, do domu, ktorý ešte kupovali a zariaďovali spolu, no teraz v ňom bude musieť bývať sama. A práve samota je dôležitým motívom celého textu. Tá jej však nie je „zúfalá, beznádejná ani umárajúca“ (str. 18), naopak je v nej silno zdôraznená voľnosť a nezávislosť. Vedomie, že je odkázaná sama na seba, nič nevyhnutne nemusí, nikomu sa nepotrebuje prispôsobovať, je pre hrdinku natoľko uspokojujúci, že akékoľvek pokusy susedov o zblíženie sú pre ňu nepríjemným a nechceným rozptyľovaním: „Odišla som sem z mesta aj preto, aby som mala pokoj od ľudí. Udržujem si odstup, ale nechcem byť nepriateľská. Neviem, dokedy sa mi to bude dariť. Po čase ma zrejme vyhlásia za čudáčku a ani sa o tom nedozviem. No po návšteve u susedov som si ešte pevnejšie zaumienila, že svoje územie si budem strážiť“ (str. 40).Pocit uvoľnenia a otvorenosti voči novej životnej situácii kopíruje aj prostredie príbytku: „Dom nemá izby, len rôzne kúty“ (str.14-15), môžem sa premiestňovať a prelievať z jedného do druhého“ (str. 15), „...všade je tu útulne a odvšadiaľ vidím celý priestor“ (str. 16). Vo svojej obývanej časti teda neskrýva žiadne tajomstvá. Tie sa nachádzajú na povale domu, kde Zita objaví záhadný portrét mladej ženy, po ktorej osude sa rozhodne pátrať. Prostredníctvom denníkových zápiskov, listov a novinových článkov, ktoré nájde v starom kufri, sa postupne dozvedá o jej židovskom pôvode i odvlečení do koncentračného tábora. Zvoliť si ako tému knihy tému holokaustu je veľmi riskantné, pretože je naozaj ťažké prísť s niečím, čo tu ešte nebolo. Autorke sa to bohužiaľ nepodarilo a čitateľ môže mať po celý čas intenzívny pocit, že čosi také už niekedy čítal, videl, počul a to nie raz. Motív odhaľovania tajomstva neznámeho obrazu je navyše trochu klišeovitý a celý text posúva na pomedzie populárnej literatúry, na druhej strane mu tak dodáva dynamiku a napätie. Autorka našťastie dokáže toto žánrové skĺzavanie vo vhodnej chvíli zastaviť a vyvažovať reflexívnejšími pasážami, nezriedka v podobe citátov z Biblie.

Pomerne neprirodzene a násilne pôsobí v texte zakomponovanie rómskej otázky, ktorá sa dosť ostro vynára z príbehu. Epizóda s dvoma Rómkami, ktoré prejavia záujem stať sa členkami dedinského speváckeho súboru, čo by sa mohlo stretnúť so všeobecným odmietnutím, sa dotýka tohto problému iba povrchne a jej použitie na premostenie medzi rasovými predsudkami v minulosti a dnes sa javí ako samoúčelné a prvoplánové. Takýto v podstate vágny prístup by mohol súvisieť s charakterom hlavnej protagonistky, ten je však dosť nejasný a rozkolísaný, akoby sa v Zite spájalo viac žien, ktoré sa vzájomne popierajú. Polyfónia hlasov môže byť v texte obohacujúcim prvkom, avšak v tomto prípade pôsobí rušivo a ako viac náhodná než zámerná.

Juráňovej Nevybavená záležitosť nie je knihou, ktorá by svojho čitateľa výrazne zasiahla, čo pravdepodobne ani nebolo jej cieľom. Po jej prečítaní som však mala dojem, že niečo v nej nielen že ostalo nevybavené (takéto konečné uchopenie textu by bolo viac ako vítané), ale že sa v nej bohužiaľ ani nič vybavovať nezačalo.

Jana Juráňová: Nevybavená záležitosť. Bratislava: Aspekt, 2013, 152 strán

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

utorok, 26 jan 2021, 13:43:39

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM