"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Peter Brezňan: Desivý dotyk iného vs. oslobodzujúca schopnosť jeho premeny (Ku konštitúcii estetického postoja podľa T.W. Adorna)

Záchranná nepriamosť obrazov

Začnime naše skúmanie konštitúcie rezervácie, enklávy (PnM,123)[1] estetickej oblasti, ktorá „vyznačuje okruh uzavřený skutečnosti“ (DO,31), okľukou, a to prostredníctvom rekonštrukcie známeho, „stále živého“, mýtického príbehu o Perzeovi a Gorgóne Medúze, hrôzostrašnej oblude[2]. Nechajme sa pritom na chvíľu viesť i Italom Calvinom, ktorý (rovnako ako autor týchto riadkov) pociťoval silné nutkanie, „pokušení nalézt v tomto mýtu alegorii vztahu básníka ke světu“.

Čítať ďalej...

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

utorok, 26 jan 2021, 13:43:39

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM